Tietosuojaseloste ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Rauhaniemen Kansankylpylä/TaTU Tampere Ry

Yritystunnus: 0155653-7

Osoite: Joukahaisenkatu 7, 33100 Tampere

Puhelinnumero: 041 5466864

Sähköpostiosoite: info@tatu.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: TaTU Tampere Ry

Nimi: Juho Allonen

Puhelinnumero: 041 5466864

Sähköposti: juho.allonen@tatu.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden varausten hallinnoimiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen eli varauksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja pääosin asiakkaalta itseltään ja tietojen kerääminen perustuu asiakkaan suostumukseen. Lapsiasiakkaan osalta tietoja saadaan hänen huoltajaltaan tai vanhemmaltaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

TaTU ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista TaTU:lle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

13. Muutokset tietosuojakäytäntöön

TaTU voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin.